1.000 TL ÜSTÜ SİPARİŞLERİNİZDE KARGO BİZDEN

Mesafeli Satış Sözleşmesi

Madde 1 : SÖZLEŞMENİN TARAFLARI
İş Bu Sözleşmenin Bir Taraftan;
SATICI: www.kozmetiktoptancisi.com
Diğer Taraftan;
ALICI: Son Kullanıcı (Müşteri)

Madde 2 : KONU

İşbu sözleşmenin konusu, ALICI`nın SATICI`ya ait www.kozmetiktoptancisi.com internet sitesinden elektronik ortamda sipariş verdiği, sözleşmede bahsi geçen nitelikleri haiz, içeriği ve satış fiyatı belirtilen hizmetlerin satışı ve ifası ile ilgili olarak 4077 sayılı Tüketicilerin Korunması Hakkındaki Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Uygulama Esas ve Usulleri Hakkında Yönetmelik hükümleri gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerinin saptanmasıdır. ALICI, satışa konu hizmetlerin temel nitelikleri, satış fiyatı, ödeme şekli, ifa koşulları vs. satışa konu hizmet ile ilgili tüm ön bilgiler ve cayma hakkı konusunda bilgi sahibi olduğunu, bu ön bilgileri elektronik ortamda teyit ettiğini ve sonrasında ürünü sipariş verdiğini, işbu sözleşme hükümlerince kabul ve beyan eder. www.yedekmatik.com sitesinde yer alan ön bilgilendirme ve fatura işbu sözleşmenin ayrılmaz parçalarıdır. Sipariş gerçekleştiği anda ALICI bu sözleşmenin tüm koşullarını kabul etmiş sayılır.

 

Madde 3 : HİZMET SUNUMU, SÖZLEŞMENİN İFA YERİ VE TESLİM ŞEKLİ
ALICI`nın ifasını talep etmiş olduğu reklam hizmeti www.kozmetiktoptancisi.com internet adresinde sunulacaktır.

Madde 4 : ALICININ BEYAN VE TAAHHÜTLERİ
ALICI, sözleşme konusu hizmeti almadan önce gerekli bilgileri reklam temsilcilerinden almalıdır. Alacağı hizmetin kendisi açısından uygun olduğunu kabul etmelidir. Cayma hakkı kullanılacaksa fatura iade edilmelidir. Fatura aslı gönderilmezse ALICI ya KDV ve varsa diğer yasal yükümlülükler iade edilemez. Cayma hakkı nedeni ile alımı durdurulan hizmetin kullanılan kısmının bedeli ve tahakkuk eden vergi yükümlülüğü ALICI tarafından karşılanır.

Madde 5 : SATICININ BEYAN VE TAAHHÜTLERİ
2 Satıcı, sözleşme konusu hizmeti sözleşmede belirtilen niteliklere uygun bir şekilde sunmaktan sorumludur. Satıcı, ALICI’nın hiçbir hukuki ve cezai sorumluluk üstlenmeksizin ve hiçbir gerekçe göstermeksizin hizmeti teslim aldığı veya sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 14 gün içerisinde hizmeti reddederek sözleşmeden cayma hakkının var olduğunu ve cayma bildiriminin satıcı veya sağlayıcıya ulaşması tarihinden itibaren hizmeti durdurmayı taahhüt etmektedir. Satıcı, cayma beyanının kendisine ulaşmasından sonra 7 (yedi) gün içinde hizmet bedelini, varsa kıymetli evrakı iade eder. Satıcı, haklı gerekçelerle, sözleşmedeki ifa süresi dolmadan ALICI’ya eşit kalite ve fiyatta hizmet tedarik edebilir. Satıcı hizmetin sunulmasının ifasının imkânsızlaştığını düşünüyorsa, sözleşmenin ifa süresi dolmadan ALICI’ya bildirir. Bu takdirde ALICI hizmetin iptal edilmesini, sözleşme konusu hizmet varsa emsali ile değiştirilmesini ve/veya ifa süresinin engelleyici durumun ortadan kalkmasına kadar ertelenmesi haklarından birini kullanabilir. ALICI`nın hizmeti iptal etmesi halinde Ödenen bedel ve varsa belgeler 7(yedi) gün içinde iade edilir.

Madde 6 : SÖZLEŞMEYE KONU HİZMETİN ÖZELLİKLERİ
Hizmetin Cinsi ve türü, Miktarı, Marka/Modeli, Rengi ve Tüm Vergiler Dâhil Satış Bedeli www.kozmetiktoptancisi.com adlı web sitesindeki ürünün tanıtım sayfasında yer alan bilgilerde ve işbu sözleşmenin ayrılmaz parçası sayılan faturada belirtildiği gibidir. Satıcı teknik nedenlerden kaynaklanan fiyat güncelleme hatalarından sorumlu değildir.

Madde 7 : ÜRÜNÜN PEŞİN FİYATI
Ürünün peşin fiyatı fatura içeriğinde mevcuttur.
Madde 8 : VADELİ FİYAT
Ürünün satış fiyatına yapılan vadeye göre fiyatı, fatura içeriğinde mevcuttur.
Madde 9 : FAİZ
Alıcının, kredi kartı ile ve taksitle alışveriş yapması durumunda taksit sayısı ''4''ün üzerinde olan alışverişlerde aylık vade farkı uygulanarak satış fiyatı belirlenmektedir. ALICI, çalıştığı bankaya karşı 12. madde hükmünce sorumludur.
Madde 10 : PEŞİNAT TUTARI
Ürünün peşinat tutarı, fatura içeriğinde mevcuttur.

Madde 11 : ÖDEME PLANI
Vadeli satışların sadece Bankalara ait kredi kartları ile yapılması nedeniyle, ALICI, ilgili faiz oranlarını ve temerrüt faizi ile ilgili bilgileri bankasından ayrıca teyit edeceğini, yürürlükte bulunan mevzuat hükümleri gereğince faiz ve temerrüt faizi ile ilgili hükümlerin 3 Banka ve ALICI arasındaki kredi kartı sözleşmesi kapsamında uygulanacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. Taksitlendirme işlemlerinde, ALICI ile kart sahibi banka arasında imzalamış bulunan sözleşmenin ilgili hükümleri geçerlidir. Kredi kartı ödeme tarihi banka ile ALICI arasındaki sözleşme hükümlerince belirlenir. ALICI, ayrıca bankanın gönderdiği hesap özetinden taksit sayısını ve ödemelerini takip edebilir.

Madde 12 : CAYMA HAKKI
ALICI, sözleşme konusu hizmetle ilgili sözleşmenin yapıldığı tarihten itibaren 14 gün içinde cayma hakkını kullanabilir. Cayma hakkının kullanılması için aynı süre içinde Satıcıya faks, e-posta veya telefon ile bildirimde bulunulması gerekir. Bu hakkın kullanılması halinde, 3. kişiye veya ALICIya sunulan hizmete ilişkin fatura aslının iadesi zorunludur. Cayma hakkına ilişkin ihbarın ulaşmasını takip eden 7(yedi) gün içinde hizmet bedeli ALICIya iade edilir (Sunulan hizmetin bedeli hariç tutulmak üzere). Fatura aslı gönderilmezse, ALICIya KDV ve varsa diğer yasal yükümlülükler iade edilemez.

Madde 13 : TEMERRÜT HALİ VE HUKUKİ SONUÇLARI
ALICI, kredi kartı ile yapmış olduğu işlemlerinde temerrüde düşmesi halinde kart sahibi bankanın kendisi ile yapmış olduğu kredi kartı sözleşmesi çerçevesinde faiz ödeyecek ve bankaya karşı sorumlu olacaktır. Bu durumda ilgili banka hukuki yollara başvurabilir; doğacak masrafları ve vekâlet ücretini ALICI dan talep edebilir ve her koşulda ALICInın borcundan dolayı temerrüde düşmesi halinde, ALICI, borcun gecikmeli ifasından dolayı Satıcının oluşan zarar ve ziyanını ödemeyi kabul eder.

Madde 14 : YETKİLİ MAHKEME
İşbu sözleşmeden kaynaklanabilecek ihtilaflarda, Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca ilan edilen değere kadar Tüketici Hakem Heyetleri ile ALICI nın ve Satıcının Yerleşim yerlerindeki Tüketici Mahkemeleri tüketici mahkemesi bulunamayan yerlerde Asliye Hukuk Mahkemeleri yetkilidir.

Madde 15 : YÜRÜRLÜK
Site üzerinden verilen hizmete ait ödemenin gerçekleşmesi durumunda ALICI işbu sözleşmenin tüm koşullarını kabul etmiş sayılacaktır. SATICI, söz konusu sözleşmenin site üzerinde, ALICI tarafından okunduğuna ve kabul edildiğine dair onay almaksızın hizmet sunulmamasını sağlayacak yazılımsal düzenlemeleri yapmakla yükümlüdür.

Whatsapp Destek
Test
Siparişniz Alınmıştır